1 lipca 2016 we Francji weszła w życie tzw. Ustawa Macrona


(po francusku Loi Macron) narzucająca na polskich przedsiębiorców:
• obowiązek dostosowania stawek wynagrodzeń dla pracowników (delegowanych do pracy na terytorium Francji) do płacy minimalnej we Francji (SMIC) - tylko wtedy jeżeli jest wyższa od wynagrodzenia,
• prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej,
• wyznaczenia przedstawiciela na terenie Francji.
Ustawa Macrona (podobnie jak MiLoG w Niemczech), nie dotyczy przewozów tranzytowych przez Francję.

Zgodnie z Loi Macron, przedstawiciel we Francji odpowiedzialny jest za kontakt z takimi służbami jak żandarmeria, policja, inspekcja drogowa, inspekcja pracy, urząd celny i urząd skarbowy. Na wezwanie któregokolwiek z tych organów zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów:

Zaświadczenie o oddelegowaniu

Zgodę przedstawiciela na reprezentowanie w okresie oddelegowania

Potwierdzenia wypłat wynagrodzenia

Ewidencję czasu pracy z rozdzieleniem godzin płaconych według stawki SMIC 9,67€/h oraz godzin nadliczbowych

Dokumenty, które zgodnie z Loi Macron powinien posiadać przy sobie pracownik:

Umowę o pracę (najlepiej przetłumaczoną na język francuski)

Zaświadczenie o oddelegowaniu (ważne do maksymalnie 6 miesięcy od oddelegowania)

Z treścią Ustawy Macrona zapoznają się Państwo na stronie  – > https://www.legifrance.gouv.fr