1 lipca we Francji weszła w życie tzw. Ustawa Macrona


(po francusku Loi Macron) narzucająca na polskich przewoźników obowiązek dostosowania stawek wynagrodzeń do płacy minimalnej we Francji (SMIC) (tylko wtedy jeżeli jest wyższa od wynagrodzenia kierowcy), prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej oraz do wyznaczenia przedstawiciela na terenie Francji. Ustawa Macrona (podobnie jak MiLoG w Niemczech), nie dotyczy przewozów tranzytowych przez Francję.

Zgodnie z Loi Macron, przedstawiciel we Francji odpowiedzialny jest za kontakt z takimi służbami jak żandarmeria, policja, inspekcja drogowa, inspekcja pracy, urząd celny i urząd skarbowy. Na wezwanie któregokolwiek z tych organów zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów:

Zaświadczenie o oddelegowaniu

Zgodę przedstawiciela na reprezentowanie w okresie oddelegowania

Potwierdzenia wypłat wynagrodzenia

Ewidencję czasu pracy z rozdzieleniem godzin płaconych według stawki SMIC 9,67€/h oraz godzin nadliczbowych

Dokumenty, które zgodnie z Loi Macron powinien posiadać przy sobie kierowca:

Umowę o pracę (najlepiej przetłumaczoną na język francuski)

Zaświadczenie o oddelegowaniu (ważne do maksymalnie 6 miesięcy od oddelegowania)

Z treścią Ustawy Macrona zapoznają się Państwo na stronie  – > https://www.legifrance.gouv.fr